Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од вториот колоквиум по предметот Неорганска хемија применета во фармација одржан на 24.12.2019 (студ. програма Магистер по фармација 19-20)

  индекс Освоени бодови
1. 4309 3
2. 4373 4
3. 4397 6,5
4. 4296 6,5
5. 4334 7
6. 4344 7,5
7. 4313 10
8. 4320 10
9. 4311 10
10. 4348 10
11. 4343 10
12. 4361 10
13. 4390 10
14. 4391 10
15. 4303 10
16. 4321 10
17. 4317 10,5
18. 4387 10,5
19. 4308 10,5
20. 4316 10,5
21. 4388 11
22. 4332 11
23. 4328 11
24. 4333 11
25. 4302 11,5
26. 4367 12
27. 4319 12
28. 4294 12
29. 4337 12,5
30. 4306 12,5
31. 4327 12,5
32. 4393 12,5
33. 4275 12,5
34. 4352 12,5
35. 4305 12,5
36. 4358 13,5
37. 4392 13,5
38. 4351 13,5
39. 4329 14
40. 4359 14
41. 4315 15
42. 4295 15
43. 4310 15
44. 4360 15
45. 4299 15,5
46. 4290 15,5
47. 4368 15,5
48. 4350 16
49. 4086 16
50. 4318 16
51. 4292 16
52. 4297 16,5
53. 4345 17
54. 4300 17
55. 4293 17,5
56. 4376 17,5
57. 4301 17,5
58. 4288 18
59. 4314 18,5
60. 4289 19,5

Напомена: Колоквиумот е положен доколку се освојат најмалку 10 бода.

Од Катедрата
30.12.2019