Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за проекти по предметот Основи на фармацевтска технологија

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Основи на фармацевтска технологија дека проектите треба да ги достават најдоцна до 09.01.2020 година.

Од Катедрата