Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за ОДЛУКА за прогласување на резултати од тајното гласање за Факултетско студентско собрание на Фармацевтски факултет