Menu Close

Резултати од прв колоквиум по предметот Општа и молекуларна биологија со хумана генетеика

Број на индексБодови
415,12
315,975
426,375
476,5
444,25
326,625
333
343,125
355,6
486,5
365,625

Колоквиумот се смета за положен со освоени 10 бода.

Од Катедрата