Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за настава по предметот Храна и исхрана

Се известуваат студентите што слушаат настава по предметот Храна и исхрана дека во четврток (28.11.2019) ќе се одржи само теоретска настава со почеток во 11 часот, а практичната настава ќе продолжи на 05.12.2019 (четврток) според предвидениот распоред.

Од Катедрата