Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за предметот Основи на фармацевтска технологија

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Основи на фармацевтска технологија дека предавањето на 28.11.2019 (четврток) ќе започне во 13 часот.

Од Катедрата