Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Извесутвање за термини за вежби по предметите Фармацевтска технолохгија напреден курс и Биофармација

Се известуваат студентите кои ги слушаат предметите Фармацевтска технолохгија напреден курс и Бифармација дека

  • 3та и 4та група треба да доаѓаат на вежби од 8:00 часот, а
  • 1ва и 2ра група од 15:00 часот за ФТНК, односно 14:0 часот за Бифарамција

Ова важи за СИТЕ ТЕРМИНИ ОД ВЕЖБИТЕ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ.

Од Катедрата