Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за студентите кои го слушаат предметот Фармацевтска технологија – напреден курс

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Фармацевтска технологија – напреден курс, дека на 01.11.2019 (петок) веднаш после предавањето ќе биде одржан PBL бр.3

На 03.11.2019 (понеделник) во 12 часот ќе биде одржан PBL бр.4. Исто така, се известуваат студентите дека првиот колоквиум ќе се одржи на 11.11.2019 година (понеделник) од 11 до 14 часот во предавална 2 и 3, согласно распоредот.

Од Институтот