Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за распишување избори на членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Фармацевтски факултет – Скопје