Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за студентите кои го слушаат предметот Фармацевтска технологија – напреден курс

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Фармацевтска технологија – напреден курс, дека на 28.10.2019 (понеделник) веднаш после предавањето ќе биде оддржан вториот PBL. Исто така, во прилог е и вежба бр.1 со вредностите потребни за пресметки.

Од Катедрата