Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за вежби по предметот Фармацевтска технологија – напреден курс

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Фармацевтска технологија – напреден курс, дека со практична настава ќе се започне од понеделник (21.10.2019) од 08:00 часот за прва и втора група и 15:00 часот за трета и четврта, соодветно. 

Се замолуваат студентите да си направат список по групи со ист број на студенти и да го испратат списокот најдоцна до 20.10.2019.

Во прилог Вежба бр.1 и Вежба бр.2. Првата вежба ќе се одржи на 21.10.2019, а втората вежба на 28.10.2019г. За вежбите кои ќе се одржуваат после првиот колоквиум, дополнително ќе биде објавен распоред со термини заедно со соодветните вежби. Потребно е студентите од сите групи да понесат лап топи (максимум 2 студенти на 1 лап топ) и да дојдат со прочитан материјал за кинетики.

Од Катедрата