Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за PBL по предметот Фармацевтска технологија – напреден курс

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Фармацевтска технологија – напреден курс, да формираат групи за PBL по максимум 5 студенти во група и истите да ги испратат најдоцна до 18.10.2019 (петок) на lj.mihailova@gmail.com или d_salabalija@hotmail.com

За студентите коишто го презапишуваат предметот, предавањата и вежбите не се задолжителни, меѓутоа поените од PBL, семинарска и практичен испит не важат!

Во прилог е PBL бр.1 за којшто треба да бидете подготвени во понеделник (21.10.2019) веднаш после предавањето.

Од Катедрата