Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за Професионална пракса за зимски семестар во учебната 2019-2020 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат сите студенти кои преслушуваат само Клиничка фармација и терапевтици и имаат услов за запишување на професионална пракса да се јават во службата за студентски прашања најдоцна до 18. 10. 2019 година.

Од Студентска служба