Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит по предметот Фармакоинформатика одржан на 24,09,2019

ИндексОценка
3814 10 (десет)
3806 10 (десет)
3791 10 (десет)
3794 10 (десет)
3581 10 (десет)
3825 9 (девет)
3810 9 (девет)
3823 9 (девет)
3766 9 (девет)
3728 8 (осум)
3318 8 (осум)
3799 8 (осум)
3320 8 (осум)
3729 8 (осум)
3687 8 (осум)
3793 7 (седум)
3679 7 (седум)
3903 6 (шест)
3559 5 (пет)
3786 5 (пет)
3613 5 (пет)
3215 5 (пет)
2947 5 (пет)
3520 5 (пет)

Индексите за впишување на оценки да се достават на 01.10.2019 (вторник) во НФИЦ во 9 часот.

Од Катедрата