Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од Испитот по Биохемија/Основи на Биохемија одржан на 23.09.2019

индекс бр.поени
10012
14937,5
1726
17614,5
19415
27630,5
3106
36847
371115,5
375717,5
37677
377712
37889,5
380827
381825
385318
385527
386717
386725
387329,5
387613
388512
391025
392415
393212
393834
395436
395527
397727,5
397825
401625
401725
402025
405130
405733,5
406430
406735
407714,5
409139,5
409337
409415
40978
410529,5
411519
412010
413832,5
414411,5
41496,5

Термини за евидентирање на оценките во индекс и iknow како и увид во тестовите: понеделник и вторник во периодот 11-12 часот.
Студентите кои не се наведени на списокот имаат можност да се јават на усмен испит во вторник 01.10.2019 во 10 часот.

Од Катедрата