Menu Close

Резултати од испит по предметот Издавање на лекови и комуникација 05,09,2015

Положени

  • 3439
  • 3307
  • 3430

Да достават индекси за оцена на 30,09,2019 до 12 часот во Фармакоинформативниот центар.

Од Катедрата