Menu Close

Известување за предметот Молекуларна и клеточна биологија и генетика

Предавањето по предметот Молекуларна и клеточна биологија и генетика, закажано за 02.10.2019 година од 08:00-11:00 часот во предавална 1, нема да се одржи. Термин за ова предавање ќе биде дополнително договорено во тек на семестарот.

Од Катедрата