Menu Close

Резултати од испит по предметот Испитување на етерични масла и ароматични суровини

Тестот се положува со минимум 15 поени, максимум 25 поени:

Индекс бр.         Поени
199                 да се јави на катедра
126                 6
202                 11
130                 12,5
222                 17
226                 16,5
164                 11,5

Консултации во петок 27.09.2019 во 12 часот. 

Од Институт