Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од практичниот испит по предметот Храна и исхрана (27.08.2019)

Индекс бр.Бодови
38658.5
34998.5
35798
37447
36456.5
38406
37206
36545.5
38135.5
37255.5
37494.5
36724
36614
38603.5
36313.5
38643
38612.5
38192.5

Студентот со број на индекс 3749 е условно положен и практичниот испит важи само во тековниот испитен рок.

Од Институтот