Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Распоред за практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника

Група 1 08:30
Реден бр. Име и ПрезимеИндекс бр.
1Александра Николовска4095
2Никола Кузмановски4144
3Јована Димишковска4092
4Стефан Талевски4100
5Влатко Недев4103
6Мартин Јовановски4122
7Круме Богоевски4169
8Марија Цонева4143
9Михаела Климовска3777
10Марија Коцева3941
Група 2 08:55
Реден бр.Име и ПрезимеИндекс бр.
1Николина Наумоска4105
2Марија Коцева
3Зорица Ѓеоргиевска4051
4Ангела Илиева4065
5Огнен Мучкојев4116
6Кристина Најдовска3978
7Емилија Лазаревска3650
8Јована Алексов4077
9Јована Кожухарова4137
10Марина Малезанова4115
11Дарко Денковски4142
Група 3 09:20
Реден бр. Име и ПрезимеИндекс бр.
1Николина Николиќ4112
2Јасмир Мемедоски3759
3Верица Калајџиева3684
4Марија Павловиќ4089
5Билјана Бојаџиева4080
6Марија Ристовска 3628
7Бушра Весели4031
8Марија Најдовска4026
9Маја Анѓелковиќ4133
10Емилија Димова4109
Група 4 09:45
Реден бр. Име и ПрезимеИндекс бр.
1Стефан Столески4063
2Есин Али3549
3Суада Алили3822
4Ангела Јовчевска3993
5Стефани Гечевска3812
6Марија Захариевска3924
7Оливера Ристовска3967
8Илина Анѓелкоска3808
9Владана Фидановска4146
10Мануел Илијас4140
Група 5 10:10
Реден бр.Име и ПрезимеИндекс бр.
1Георгина Николоска4106
2Теодора Тасевска4069
3Кристина Клетникова4078
4Николија Давитковска4052
5Даринка Костадинова4126
6Лили Илиева4083
7Ева Поповиќ3950
8Филип Цветаноски4093
9Јана Трајковска4087
10Меги Крстевска4096

Од Институтот