Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за терминот за хербариуми по предметот Фармацевтска ботаника

Се известуваат студентите дека терминот за хербариуми по предметот Фармацевтска ботаника е преместен на 20.09.2019 од 09:30-11:30 часот во лабораторија по фитохемија и фармакогнозија.

Од Институтот