Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати по практичен испит Општа биологија ( Лаб. биоинж.)

Мин 5 поени, максимум 10 поени

Индекс – Поени
321 -10 поени
288 – 9 поени
269 – 7.5 поени
288 – 6.5 поени
326 – 6.5 поени
310 – 6 поени
306 – 4 поени
319 – 3.5 поени
341 – 3 поени
336- 0 поени
305 – 0 поени
282 – 0 поени

Од Катедрата