Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за предметот Фитохемија

Се известуваат студентите кои го полагаат теоретскиот дел од предметот фитохемија (испит) дека полагањето ќе биде одложено на 20.09.2019 година (петок) од 12-15 часот. 

Од Институтот