Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Распоред за практичен испит по предметот Фармакогнозија

Датум на полагање 26.08.2019

Група 1  10:00-10:30
Реден бр.Име и ПрезимеИндекс бр.
1Мелиха Рахим4013
2Мила Лукарова3928
3Оливера Буџакоска3949
4Ангела Димковска3926
5Марина Тодоровска3983
6Стефанија Веселиновска3972
7Билјана Клекачкоска4022
8Александар Геговски3695
9Билге Какел3668
10Сељвије Иљази3917
11Сара Стојковска3934
Група 2 10:30-11:00
Реден бр. Име и ПрезимеИндекс бр.
1Марина Бундевска3936
2Јована Златкова4005
3Габриела Костадиновска3845
4Искра Јордановска3859
5Марија Димова3850
6Елена Трајковска4007
7Сања Стојанова3495
8Јана Стојаноска3498
9Елеонора Крстевска4028
10Емилија Лазаревска3650
11Јован Димовски3937

Од Катедрата