Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Распоред за практичен испит по предметот Општа биологија

Датум на полагање 26.08.2019

Група 1    12:00-12:30
Реден бр.Име и ПрезимеИндекс бр.
1Билјана Атанасковска333
2Габриела Савевска326
3Слободанче Станковиќ334
4Албеса Османи341
5Јован Стевковски336
6Нурије Исаку321
7Синиша Пектоски331
8Севал Џелили319

Од Катедрата