Menu Close

Распоред за практичен испит по предметот Фармацевтска биологија

Датум на полагање 26.08.2019

Група 1  11:00-11:30
Реден бр.Име и ПрезимеИндекс бр.
1Бојана Кастратовиќ4157
2Валентина Кипријановска4160
3Милан Којчески4059
4Фросина Димитриевска4139
5Даниела Манчевска4162
6Искра Велевска4084
7Лина Јовановиќ4135
8Ибадете Раифи3933
9Илда Грбовиќ4094
10Искра Стојаноска4138
Група 2 11:30-12:00
Реден бр. Име и ПрезимеИндекс бр.
1Виктор Матевски4153
2Ивана Митовска4108
3Магдалена Радовиќ3979
4Верица Калајџиева3684
5Љубица Јанковска3763
6Мелиса Хајровиќ4044
7Бојана Ферукоска4021
8Гордана Захариева3888
9Ангела Кировска3750
10Мени Стеваноска4097
Група 3  12:00-12:30
Реден бр.Име и ПрезимеИндекс бр.
1Бојана Тасевска 4121
2Цветанка Мирова4161
3Теодора Трпковска 4124
4Мартин Цветкоски4054
5Ебру Абдула3942
6Фатљуме Рамадани3827
7Егзона Љутфиу4076
8Кубра Аслан3663

Од Катедрата