Menu Close

Соопштение за одбрана на докторска дисертација – М-р Зоран Наков

С О О П Ш Т Е Н И Е

М-р Зоран Наков ќе ја брани својата докторска дисертација под наслов „Регулаторна стратегија за лекови за ретки болести и проценка на квалитетот на животот во однос на здравјето кај пациенти со цистична фиброза во Република Северна Македонија“.

Одбраната ќе се одржи на ден 19.08.2019 година со почеток во 11 часот во предавална 3 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје