Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од Испитот по предметот Биохемија/Основи на Биохемија одржан на 01.07.2019

Индекс бр Вкупно освоени поени
837
11725
14525
14926,5
17610,5
1878
2027
22517,5
2262
2568
368411
371116
374327
375711,5
38186
38213
382235
38537,5
386214,5
386711,5
387319
38766
388025
391016,5
393215
395025
39549,5
396431
397717
398832
402017,5
402226
405237,5
406419
408027
408429
408731,5
409238,5
409311
409512
410331,5
410631
41445,5
416534
19420

Студентите со индекс бр 4090, 4062, 4010, 4079, 3974, 3923, 307 имаат можност да се јават на усмен испит во термин на почетокот од есенската сесија, што ќе биде утврден по договор (единствен термин по барање на сите студенти).

Од Катедрата