Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од писмениот дел од испитот по предметот Клиничка фармација и терапевтици (26.06.2019)

Писменниот дел од испитот НЕ ГО ПОЛОЖИЈА студентите со индекс бр:
– 3087
– 3191
– 3706
– 3346

Усниот дел од испитот ќе се одржи согласно следниот распоред:

02.07.2019 (вторник) во 10.00 часот03.07.2019 ( среда) во 10.00 часот
Индекс бр:
– 3673
– 3204
– 3309
– 3347
– 3400
– 3455
– 3466
– 3595
– 3667
– 3678
– 3681
– 3682
– 3690
Индекс бр:
– 3692
– 3696
– 3704
– 3707
– 3713
– 3171
– 3907
– 3291
– 3675
– 3722

Студентите кои ќе го полагаат усниот дел од испитот ЗАДОЛЖИТЕЛНО да носат индекси со себе
Увид во тестовите за писмениот дел од испитот : 02.07.2019 од 09.00-09.30

Од Катедрата