Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испитот по предметот Фармацевтска хемија 3 одржан на 27.06.2019 година

1. 3289-положил
2. 3643-положил
3. 3839-положил
4. 3689-положил
5. 3653-положил
6. 3664-положил
7. 3551-положил
8. 3318-положил
9. 3482-положил
10. 3657-положил
11. 3670-положил
12. 3802-положил
13. 3559-положил
14. 3733-положил
15. 3540-положил
16. 3679-положил
17. 3850-положил

Студентите кои го положија испитот да ги донесат индексите на ден 01.07.2019 до 11 часот во НФИЦ.

Од Катедрата