Menu Close

Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска технологија – напредно ниво

Бр.индекс — Поени
3793 — 8,7
3798 — 8,5
3669 — 8,4
3814 — 7,5
3548 — 7,5
3839 — 7,5
3289 — 7
3753 — 6,5
3663 — 6,4
3657 — 5,6
3369 — 5
2828 — 5
3636 — 4,7 условно
2968 — 4
3804 — 3,6
3451 — 3
3672 — 1

Практичниот испит е положен со освоени мин.5 од 10 поени.
Увид на тестовите во петок (28.06) во 12 часот.
Студентите кои што го положиле практичниот испит условно, истиот им се важи за положен само оваа сесија.

Од Катедрата