Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Хемија на физиолошки макро и микроелементи одржан на 21.06.2019 (студ. програма Диететика со диетотерапија 18-19)

  индекс Освоени бодови
1. 20/18 31
2. 5/18 36
3. 7/18 42,5
4. 12/18 44
5. 1/18 56
6. 6/18 8
7. 24/18 4
8. 28/18 4

Увид во тестовите од испитот ќе се одржи на 27.06.2019 (четврток), од 9-10 часот, во канцеларија бр. 5 во бараката. Студентите што го положија испитот по Хемија на физиолошки макро и микроелементи да ги остават индексите за оцена на 27.06.2019 (четврток), најдоцна до 10 часот, пред канцеларија бр. 5 во бараката

Од Катедрата
25.06.2019