Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Распоред за полагање на практичен испит по Аналитичка хемија во јунска испитна сесија 2019

03.06.2019

Лаб. 8 од 09:00

1 Фатиме Ајдини 220
2 Теодор Коцев 149
3 Симона Јаневска 247
4 Арбенита Јашари 282
5 Тамара Трајковска 264
6 Ангела Спасовска 272
7 Николина Јовановска 286
8 Цвија Трајановска 213
9 Садет Бафќари 240
10 Зорица Илиевска 202
11 Шпреса Куртиши 221
12 Селма Дедеиќ 310
13 Рејхан Тефиќи 278 
14 Сумеа Алиу 246

Лаб. 9 од 09:00

15 Јована Илиевска 266
16 Војче Маџунковски 270
17 Јована Станоевска 294
18 Ива Муриќ 263
19 Ивана Шапе 303
20 Ивана Наумоска 311
21 Лина Ливринска 316
22 Билјана Атанасовска 333
23 Зорица Русева 312
24 Лела Лазарова 320
25 Мирјана Ангеловска 318
26 Аријана Амети 343
27 Тамара Анастасовска 327

Лаб. 8 од 11:00

1. Албина Јусуфи
2. Ален Вукосављевич
3. Ален Кадриески
4. Ана Мајнова
5. Анастас Димоски
6. Анастасија Јовческа
7. Ангела Бујароска
8. Ангела Јовчевска
9. Андреа Белазелкоска
10. Ариана Исмаили
11. Арлинда Еѓупоска
12. Билјана Костоска
13. Боби Ацевски
14. Бојана Тасевска

Лаб. 9 од 11:00

1. Борјана Пешевска
2. Валентина Кипријановска
3. Верица Калајџиева
4. Видосава Мукоска
5. Виктор Матевски
6. Глигор Белевски
7. Далида Крстовска
8. Даниела Манчевска
9. Димитрија Миленкоски
10. Драгана Џајковиќ
11. Ебру Абдулла
12. Евангелина Лажовска

Лаб. 8 од 13:00

1. Егзона Лутфиу
2. Елена Велкоска
3. Елеонора Ричкова
4. Емилија Себатоска
5. Зорана Цветаноска
6. Ивана Драгомировска
7. Ивана Митовска
8. Ивана Стојановска
9. Илина Анѓелкоска
10. Јана Димитриевска
11. Јана Тодороска
12. Јелена Петровиќ
13. Јована Ѓорѓиевска
14. Јована Стојанова

Лаб. 9 од 13:00

1. Круме Богоевски
2. Лилјана Чакалова
3. Мануел Илијас
4. Маргарита Танева
5. Марија Глигорова
6. Марија Краљевска
7. Марина Малезанова
8. Мартин Јовановски
9. Мартина Самаракова
10. Мартина Шурбаноска
11. Матеј Ѓошевски
12. Мени Стефаноска

05.06.2019

Лаб. 8 од 09:00

1. Мерлин Колеци
2. Милан Којчески
3. Милијана Станојковска
4. Михаела Довичинска
5. Михаела Стефанова
6. Наталија Ласкова
7. Невенка Мицева
8. Нина Муратагиќ
9. Оливера Ристовска
10. Павлина Михаиловска
11. Пнар Снопче
12. Сандра Јованова
13. Сара Ристевска
14. Симона Костова

Лаб. 9 од 09:00

1. Слободан Ристовски
2. Стафнија Иванова
3. Стефан Столески
4. Тања Николовска
5. Тања Стефановска
6. Теодора Змејкоска
7. Теодора Николовска
8. Теодора Трпковска
9. Теодора Христовска
10. Тоше Рафајлов
11. Фросина Менкиноска
12. Христина Дамјаноска
13. Цветанка Солакова

На практичен испит задолжително е носење на практикум, дневник со сите потпишани вежби, бел мантил и индекс.

Од катедрата

29.05.2019