Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Изестување за потпис по предметот Фармакоинформатика

Ве известуваме да ги доставите индексите за потпис Фармакоинформатика во НФИЦ најдоцна до 07.06.2019 година.

Од катедрата