Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Распоред за полагање на практичен испит по Основи на Фармацевтска Биологија и Општа Биологија