Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за Вовед во клиничка фарамација

Известување за индексите за потпис за предметот Вовед во клиничка фарамација да се достават до 31.05.2019 година до 11:00 часот во НФИЦ. Исите ќе може да се подигнат на 31.05.2019 година од 13:00 часот.

Ве молиме да го запазите рокот.

Од катедрата