Menu Close

Ден: д.м.г

Вториот колоквиум по предметот Физичка хемија за фармацевти (Магистер по фармација) и Основи на физичка хемија (Лабораториски биоинжињер)

Известување Вториот колоквиум по предметот Физичка хемија за фармацевти (студиска програма магистер по фармација) и Основи на физичка хемија (студиска програма лабораториски биоинжињер) ќе се…