Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за оценки по предметот Социјална фармација и методологија

Индексите за оценка по предметот Социјална фармација и методологија да се достават најдоцна до вторник (23.04.2019) до 11 часот во НФИЦ.