Menu Close

Резултати од прв колоквиум по предметот Основни технолошки операции

Резултати од прв колоквиум по предметот
Основни технолошки операции-Диететика

Индекс бр. Поени
221
117.4
2012.5
1210.6
178.6
296.75
54.25
73
190.6
60.5
240
30
21
0

Колоквиумот е положен со освоени мин. 12.5 од макс. 25 поени