Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Презентација на Ново Нордиск за остваување на практиканство

На 11 април 2019 (четврток) во предавална 3 на Фармацевтскиот факултет, Скопје, од 14 часот, претставници на Ново Нордиск Фарма ДООЕЛ ќе имаат презентација за можностите за остварување практиканство во Ново Нордиск.

Целта на презентацијата е запознавање на студентите со дејноста на Ново Нордиск, обемот и видот на задачи кои студентите би ги извршувале во тек на практиканството, начинот и условите за аплицирање, како и бенефитот кој студентите би го стекнале во поглед на своите знаења и способности со остварување на практиканството и секако, проширување на кариерните можности за студентите со стекнато практично искуство.

Сите заинтересирани студенти се добредојдени!
Ви благодарам на соработката,

Искрено,

Центар за кариера
Фармацевтски факултет, Скопје


Design and Developed by KodeForest @ All Rights Reserved by KodeForest