Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Распоред на студенти за полагање на прв колоквиум по Аналитичка хемија на 05.04.2019 од 8 часот

Предавална 3

Број на индекс

 1. 4185
 2. 4192
 3. 4204
 4. 4186
 5. 4225
 6. 4195
 7. 3851
 8. 4187
 9. 4088
 10. 4230
 11. 4239
 12. 4121
 13. 4203
 14. 4160
 15. 3684
 16. 4117
 17. 4153
 18. 4181
 19. 4032
 20. 4162
 21. 4000
 22. 3743
 23. 3942
 24. 4218
 25. 4211
 26. 4118
 27. 3745
 28. 4201
 29. 4190
 30. 3933
 31. 4243
 32. 4108
 33. 4189
 34. 3808
 35. 3955
 36. 4208
 37. 4240
 38. 4017
 39. 4205
 40. 4169
 41. 3966
 42. 4191
 43. 4140
 44. 4234
 45. 4200
 46. 4246
 47. 4219
 48. 4115
 49. 4122
 50. 4199
 51. 4198
 52. 4212
 53. 3767
 54. 4178
 55. 4059
 56. 3772
 57. 4215
 58. 4182
 59. 4226
 60. 3939
 61. 4167
 62. 4210
 63. 3967

Предавална 1

Број на индекс

 1. 3867
 2. 4224
 3. 4287
 4. 4227
 5. 4229
 6. 4233
 7. 4063
 8. 4177
 9. 4193
 10. 3716
 11. 4216
 12. 4259
 13. 4056
 14. 4179
 15. 4228
 16. 4124
 17. 4280
 18. 4232
 19. 4202
 20. 4209
 21. 4161
 22. 4176
 23. 3788

На колоквиумот задолжително е носење на индекс

Од катедрата

Design and Developed by KodeForest @ All Rights Reserved by KodeForest