Menu Close

Ден: д.м.г

ИНТЕРЕН КОНКУРС

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ Врз основа на член 2 од Одлуката за доделување на стипендии…