Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение

СООПШТЕНИЕ

Заради докомплетирање на податоците во студентските досија во iKnow системот потребно е сите студенти од сите студиски програми кои положиле испити во ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА задолжително да ги пријават испитите во дополнителната фиктивна aприлска сесија која е отворена најдоцна до четврток 29.03.2019 година .
Доколку не ги пријавите испитите од јануарската испитна сесија, оцените во студентското досие не ќе може да ви се внесат, а со тоа не ќе може да добиете било каков документ кој ќе ви биде потребен.

Студентска служба