Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Информација за студентска програма INNO-SAE 2019

Почитувани колеги декани/директори,

Центарот за трансфер на технологии и иновации – ИНОФЕИТ ќе спроведе студентска програма Innovations in Smart Anything Everywhere (INNO-SAE

2019) за поддршка на иновациите кај студентите на УКИМ. Идејата е студентите да работат на иновативни идеи кои може да доведат до развој на прототип и да им помогнат во развивање на нивните претприемнички вештини. Напоменувам дека програмата е замислена да биде отворена за сите студенти на УКИМ и ќе поддржи оригинални идеи со акцент на мултидисциплинарност односно посебно ќе се вреднуваат тимови формирани од студенти од различни единки на УКИМ кои нудат решенија за поинтелигентни опкружувања и апликации во иднина.

Повеќе детали за програмата може да се најдат на:

Сите заинтересирани ги каниме на отворените денови на програмата INNO-SAE 2019 кои ќе се одржат на 29.03.2019 и 16.04.2019 во 17 часот во просториите на ИНОФЕИТ кадешто ќе бидат детално објаснети условите, очекувањата и самиот тек на натпреварот.

Ве замолувам да ја проследите оваа информација до вашите колективи и истовремено да ги охрабрите вашите студенти да се пријават.

Со почит,

Проф. д-р Димитар Ташковски

Декан на ФЕИТ