Студенти
1. Магистер по фармација - нова 371 
2. Лабораториски биоинженер 208 
3. Магистер по фармација - стара 4 
4. Магистер по фармација - 2015 350 
  Вкупно 933 
Најава студент
Резултати
Распоред
  Евалуирале 858
  Не евалуирале 74
  Вкупно студенти 933
ЕВАЛУАЦИИ
2015/16 зимски
2014/15 летен
2014/15 зимски
2013/14 летен
2013/14 зимски
Извештај за Самоевалуација за период 2010/11 – 2012/13
Извештај за Самоевалуација за период 2013/14 – 2015/16
Најава професори
Нова страна на КЕ со можност за on-line пријавување
Студентски прашања:
studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка:
ff@vestel.com.mk
-
Лиценцата за користење на системот на Фармациски факултет важи до 01-01-2018
Billing System
ЗАТВОРЕН Е УПИС НА СЕМЕСТАР
од 01.09.2017 до 20.09.2017
31 чекаат за одобр. 66 ненапр.упис 836 одобрени
Најава студент
Евалуацијата е е затворена
 
Последни огласи од сите категории (Архива...)
21-11-2017 - Студенти

Резултати и информации за студентите кои слушаат ФТ-НК
20-11-2017 - Студенти

Известување за вежби ОФТ
17-11-2017 - Студенти

PBL бр.2 по Биофармација и известување за проекти
17-11-2017 - Студенти

семинарски Основи на фармацевтска технологија
17-11-2017 - Студенти

Резултати од колквиум Фармацевтско-технолошки анализи
16-11-2017 - Студенти

Соопштение за предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер 17-18)
15-11-2017 - Студенти

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА, Мр-нова - ЗАВРШНА ВЕЖБА, резултати
15-11-2017 - Студенти

REZULTATI OD PRVIOT KOLOKVIUM FT NAPREDEN KURS
14-11-2017 - Студенти

Известување за термин за полагање Колоквиум по Биофизика за Лабораториски биоинженери
13-11-2017 - Студенти

Вежба бр. 4 Листови по предметот Фарамкогнозија
10-11-2017 - Студенти

PBL по ФТ-НК
10-11-2017 - Студенти

PBL бр.1 по Биофармација
09-11-2017 - Студенти

ПАТОФИЗИЛОГИЈА - ТЕРМИН ЗА ЗАВРШНА ВЕЖБА
09-11-2017 - Студенти

Соопштение за предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма лабораториски биоинжинер 17-18)
08-11-2017 - Студенти

Прв колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 3 ноември 2017
07-11-2017 - Студенти

Известување за настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1
07-11-2017 - Студенти

Известување за настава по предметот Храна и исхрана
06-11-2017 - Студенти

VEZBI FT NAPREDEN KURS
01-11-2017 - Студенти

ВАЖНО!!!! ЗА МАГИСТРИ !!! Распоред на студентите по предавални за полагање на прв колоквиум по Неорганска хемија применета во фармација
31-10-2017 - Студенти

ВАЖНО!!!!! СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Студиска програма лабораториски биоинжинер)

   
За идните студенти (Повеќе...)
18-09-2017

Решение за прием на студенти во прва година во учебната 2017/2018 на студиската програма за Магистер по фармација Трет уписен рок
18-09-2017

Решение за прием на студенти во прва година во учебната 2017/2018 година на студиската програма за Лабораториски биоинженер во Трет уписен рок
15-09-2017

Трет уписен рок на УКИМ Фармацевтски факултет
13-09-2017

Конкурс за запишување студенти на втор и трет циклус на студии на студиските програми на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2017/2018 година.
12-09-2017

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИНДЕКСИ НА ЗА СТУДЕНТИТЕ /ЗАПИШАНИ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 година

Јавни набавки (Повеќе...)
   
Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален центар за давање информации за лекови
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Billing System    
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права