Студенти
1. Магистер по фармација - нова 393 
2. Лабораториски биоинженер 166 
3. Магистер по фармација - стара 5 
4. Магистер по фармација - 2015 232 
  Вкупно 796 
Најава студент
Резултати
Распоред
  Евалуирале 700
  Не евалуирале 89
  Вкупно студенти 796
ЕВАЛУАЦИИ
2015/16 зимски
2014/15 летен
2014/15 зимски
2013/14 летен
2013/14 зимски
Извештај за Самоевалуација за период 2010/11 – 2012/13
Извештај за Самоевалуација за период 2013/14 – 2015/16
Најава професори
Нова страна на КЕ со можност за on-line пријавување
Студентски прашања:
studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка:
ff@vestel.com.mk
-
Лиценцата за користење на системот на Фармациски факултет важи до 01-01-2018
Billing System
ОТВОРЕН Е УПИС НА СЕМЕСТАР
од 01.09.2017 до 20.09.2017
473 чекаат за одобр. 141 ненапр.упис 182 одобрени
Најава студент
Евалуацијата е е затворена
 
Последни огласи од сите категории (Архива...)

Решение за прием на студенти во прва година во учебната 2017/2018 на студиската програма за Магистер по фармација Трет уписен рок

Решение за прием на студенти во прва година во учебната 2017/2018 година на студиската програма за Лабораториски биоинженер во Трет уписен рок
18-09-2017 - Студенти

Информација за пријави кои недостасуваат по предметот медицинска хемија за студенти кои полагаа во трет испитен рок
18-09-2017 - Студенти

Соопштение за почеток на наставата по предметот Основи на фармакологијата

РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА ЗА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР - 2017/2018 ГОДИНА
18-09-2017 - Студенти

Известување за почеток на настава по предметот Биофармација
18-09-2017 - Студенти

Известување за Биохемија
18-09-2017 - Студенти

Известување за почеток на настава по предметот Храна и исхрана
16-09-2017 - Студенти

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- БОДИРАЊЕ НА КОНТИНУИРАНАТА ОЦЕНКА
16-09-2017 - Студенти

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
16-09-2017 - Студенти

ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
15-09-2017 - Студенти

УВИД во тестови по предметите Органска хемија примената во фармација и Биоорганска хемија
15-09-2017 - Студенти

Оцени Стерилни техники и нивна примена
15-09-2017 - Студенти

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА - ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕР (за предметот Општа и неорганска хемија)
15-09-2017 - Студенти

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА - МАГИСТРИ (за предметот Неорганска хемија применета во фармација)
15-09-2017 - Студенти

Оцени ОФТ, ФТ и ФТ-напреден кај доц. Симоноска Црцаревска и проф. Главаш Додов
15-09-2017 - Студенти

Известување за настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1
15-09-2017 - Студенти

Известување за настава по предметот Инструментални фармацевтски анализи

Трет уписен рок на УКИМ Фармацевтски факултет
14-09-2017 - Студенти

Резултати од усен испит ФТ-напреден курс кај доц. Симоноска Црцаревска

   
За идните студенти (Повеќе...)
18-09-2017

Решение за прием на студенти во прва година во учебната 2017/2018 на студиската програма за Магистер по фармација Трет уписен рок
18-09-2017

Решение за прием на студенти во прва година во учебната 2017/2018 година на студиската програма за Лабораториски биоинженер во Трет уписен рок
15-09-2017

Трет уписен рок на УКИМ Фармацевтски факултет
13-09-2017

Конкурс за запишување студенти на втор и трет циклус на студии на студиските програми на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2017/2018 година.
12-09-2017

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИНДЕКСИ НА ЗА СТУДЕНТИТЕ /ЗАПИШАНИ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 година

Јавни набавки (Повеќе...)
   
Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален центар за давање информации за лекови
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Billing System    
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права