Menu Close

Додипломска студиска програма ЛАБОРАТОРИСКО БИОИНЖЕНЕРСТВО, 180 ЕКТС, 6 семестри (3 години) – 2019/2020 година

Повеќе информации за задолжителни предмети

Одлука за акредитација

Елаборат за студиска програма на прв циклус на студии воведена 2019/2020 (pdf)


Поранешни студиски програми

Додипломска студиска програма ЛАБОРАТОРИСКО БИОИНЖЕНЕРСТВО, 3+, 180 ЕКТС, 6 семестри (3 години) – студиска програма воведена во учебната 2010/2011 година