Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Распоред Магистер по фармација

Распоред за студиска програма Магистер по фармација:

За учебна 2019-2020 година

За учебна 2020-2021 година