Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Распоред Диететика и диетотерапија

Распоред за студиска програма Диететика и диетотерапија: