Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Распоред Диететика и диетотерапија

Распоред за студиска програма Диететика и диетотерапија:

  • Зимски

1 Семестар

3 Семестар

5 Семестар

  • Летен семестар

2 Семестар

4 Семестар

6 Семестар

Design and Developed by KodeForest @ All Rights Reserved by KodeForest