Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Распоред Диететика и диетотерапија

Распоред за студиска програма Диететика и диетотерапија:

За учебна 2019-2020 година

За учебна 2020-2021 година