Menu Close

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

 • РАКОВОДИТЕЛ:
 • СОВЕТНИК ЗА ИКТ
  • Срѓан Цветановски
   • e-mail: sc@ff.ukim.edu.mk
 • САМОСТОЈНИ РЕФЕРЕНТИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА
 • САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ ЗА БЛАГАЈНА
 • САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ АДМИНИСТРАТОР
 • ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
 • ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР
 • ХИГИЕНИЧАРИ
  • Хадија Чекиќ
  • Убавка Петрушевска
  • Тони Спасовски