Menu Close
 1981-1982 Проф. д-р Исак Таџер – декан
Проф. д-р Ефтимија Главаш – продекан
 1983-1985 Проф. д-р Ефтимија Главаш – декан
 1985-1994 Проф.д-р Стеван Бауер – продекан за фармацијаВо овој период факултетот беше организиран како Отсек за фармација при Медицинскиот факултет во Скопје
 1994-1998 Проф. д-р Кирил Доревски – декан
Проф. д-р Томислав Ристов – продекан
Проф.д-р Љубица Шутуркова – продекан
 1998-2004 Проф.д-р Љубица Шутуркова – декан
Доц. д-р Светлана Кулеванова – продекан
Доц. д-р Сузана Трајковиќ- Јолевска- продекан
 2004 – 2008 Проф.д-р Светлана Кулеванова – декан
Проф. д-р Анета Димитровска – продекан
Проф. д-р Александар Димовски – продекан
2008 – 2013 Проф. д-р Александар Димовски – декан
Доц. д-р Кристина Младеновска – продекан
2013 – 2020 Проф.д-р Светлана Кулеванова – декан
Доц. д-р Зоран Стерјев – продекан
2020 – Проф.д-р Зоран Стерјев – декан
Проф. д-р Ана Поцева Пановска – продекан за настава
Проф. д-р Ѓоше Стефков – продекан за наука и меѓународна соработка